gdyby


gdyby
Jak gdyby nigdy nic zob. nigdy 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • gdyby — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdanie; wprowadzony przez niego fragment tekstu oznacza pewną możliwość, niespełniony warunek realizacji treści drugiego fragmentu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gdyby miał pieniądze, mógłby kupić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gdyby..., (to) — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy tylko zdania; przyłączane przez niego zdanie wyraża możliwość lub niespełniony warunek realizacji treści drugiego zdania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gdyby nie ten autobus, to byśmy się spóźnili. Gdyby …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gdyby — 1. «spójnik rozpoczynający zdania lub ich równoważniki oznaczające możliwość lub nie spełniony warunek realizacji tego, o czym mowa w drugim zdaniu» Gdybyś chciał, potrafiłbyś to zrobić. Gdyby jej tam było źle, wróciłaby do domu. Pierwszy bym… …   Słownik języka polskiego

  • jak gdyby — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie łączące porównywane odcinki tekstu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyglądał, jak gdyby nie spał kilka nocy. Jest zamknięta w sobie, jak gdyby coś ją dręczyło. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak gdyby [jakby] nigdy nic — {{/stl 13}}{{stl 33}} jakby nic się wcześniej nie stało, nie przejmując się czymś, nie bacząc na to, co było wcześniej :{{/stl 33}}{{stl 10}}Najpierw mu robi awanturę, a nazajutrz jak gdyby nigdy nic idą do kina. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak — I 1. «zaimek zastępujący przysłówki i równoważne z nimi części zdania» a) «używany w pytaniach lub zdaniach o charakterze ekspresywnym» Jak się masz? Jak zdrowie? Jak mi przykro! Jak pogodzić to wszystko? ◊ Jak mu tam «jak się nazywa» Zawołaj… …   Słownik języka polskiego

  • dusza — 1. Aż dusza rośnie «powiedzenie wyrażające radość, zadowolenie z czegoś»: (...) zgodnie pracują, pomagają sobie... aż dusza rośnie (...). Roz bezp 2001. 2. Bratnia, pokrewna, przyjazna dusza «człowiek bliski komuś pod jakimś względem, podobny do… …   Słownik frazeologiczny

  • nigdy — 1. Jak gdyby nigdy nic; jakby nigdy nic «jak gdyby nic się nie stało, nic się nie czuło, nie okazując swoim zachowaniem, że wcześniej coś zaszło»: Na konferencji skaczą sobie do oczu, mówią sobie niegrzeczności, zdawałoby się, że się pobiją lub… …   Słownik frazeologiczny

  • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny